Welkom op de website van ProVerbe

Zélf blijvend verbeteren!

Resultaat halen door mensen te inspireren zichzelf te overtreffen, stap voor stap, iedere dag.

ProVerbe is een door Lean geïnspireerd consultancy bedrijf dat zich richt op PROcesVERBEtering door managers en medewerkers zelf. Uitgangspunt voor omgang met anderen is de gedachte “ik ben oké en jij bent oké” en we werken volgens het principe “voor doen – mee doen – zelf doen”. 

Om de olievlek zo groot mogelijk te maken zet ProVerbe zich actief in om een netwerk te vormen met proces optimaliseerders om zo samen klanten en medewerkers voorop gesteld te krijgen in ondernemend Nederland.